روژ آی تی با بیش از 17 سال سابقه درخشان

توافقنامه

توافقنامه

اين توافقنامه محتوي مطالب و ارجاعيات سياستهاي فعلي شركت روژ آی سی تی بوده و براي هر يك از محصولات و خدمات قابل دسترس شركت اعمال ميشود. اين توافقنامه توسط و ما بين شركت روژ آی سی تی(با مسئوليت محدود) كه در اين توافقنامه " روژ آی تی " ناميده ميشود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما نيز در اين قرارداد مشترك خطاب ميشود) كه در اين توافقنامه "مشترك" ناميده ميشويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي ميگردد معتبر و قابل اجراست. اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات روژ آی تیرا تعيين نموده و تعهدات روژ آی تیبه مشترك و بالعكس تعهدات مشترك به روژ آی تیرا در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترك تشريح مي كند. اين توافقنامه مانند ديگر سياستهاي روژ آی سی تی، به همراه تمامي تغييرات ضميمه آن، تشكيل دهنده توافقنامه اي كامل و اختصاصي بين مشترك و روژ آی تیمي باشد كه در رابطه با چگونگي نحوه استفاده از خدمات و محصولات روژ آی تیميباشد و همچنين تكميل كننده تمامي پيشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلي مي باشد. خريد و يا دادن هر نوع سفارش به روژ آی تیبه منزله قبول تمام مفاد اين توافقنامه مي باشد.تمامي سياستنامه ها و توافقنامه هاي مربوط به خدمات و محصولات روژ آی تیبه صورت بخش هاي جداگانه در اين توافقنامه آمده است كه شامل سياستنامه هاي مورد بحث (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) نيز مي باشد. با تهيه محصولات و خدمات روژ آی سی تی، مشترك موافقت مينمايد كه تمامي شرايط و توافقنامه هاي پيوست را كه بخشي از این توافقنامه هستند درک و موافقت نموده که به آن عمل نماید.
علاوه بر تمامي نقل و انتقالات مالي انجام شده توسط مشترك، مشترك با شرايط اين توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالي كه توسط هر كسي كه بعنوان جانشين مشترك يا هر كسي كه از اشتراك ايجاد شده توسط مشترك در روژ آی تی استفاده مي كند انجام مي شود نيز موافقت ميكند، حتي درصورتيكه نقل و انتقال به جانشيني از مشترك انجام نشده باشد.

توافقنامه و تغييرات

مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است روژ آی تی هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات روژ آی تی را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات روژ آی تی انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي روژ آی تی مسترد نمي گردد. مشترك مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات روژ آی تی مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به روژ آی تی اطلاع دهد.

اطلاعات صحيح

مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات روژ آی تی اطلاعات صحيح در اختيار روژ آی تی قرار دهدو روژ آی تی براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا روژ آی تی شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد روژ آی تی به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.

امنيت حساب

مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به روژ آی تی اطلاع داده شود.بديهي است روژ آی تی هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمپذيرد. مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به روژ آی تی يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد. روژ آی تی از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي كند.

عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاري سوئد و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد. چنانچه روژ آی سی تی به علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشترك نخواهد بود. روژ آی سی تی حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد روژ آی سی تی در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد. چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشترك تهيه شده باشد روژ آی سی تی اجباري براي نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد. روژ آی سی تی اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد. روژ آی سی تی مجاز است دسترسي مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه روژ آی سی تی، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، روژ آی سی تی مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد. روژ آی سی تی همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد روژ آی سی تی مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود. اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري سوئد و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ... طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.

عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت

روژ آی تی به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و يا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به روژ آی تی ميباشد. مشترك تائيد مي كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه روژ آی تی را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.

مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي روژ آی سی تی متعلق به روژ آی سی تی است. مشترك موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد. مشترك درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت روژ آی سی تی مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در سوئد مي باشد و روژ آی سی تی صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از روژ آی سی تی يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.

استفاده از محصولات نرم افزاري روژ آی تی

چنانچه مشترك محصولات نرم افزاري گواهي شده روژ آی تی را تهيه نمايد، روژ آی تی به مشترك يك جواز محدود، غير انحصاري، غير قابل انتقال براي استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد. مشترك مي تواند نرم افزار را بر روي هر پايگاه اطلاع رساني اجرا نمايد اما نمي تواند آن را بر روي 2 و يا چند پايگاه اطلاع رساني بطور همزمان نصب كند. مشترك نمي تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهاي ديگر تركيب نمايد همچنين نمي تواند نرم افزاري را از اين نرم افزار مشتق و يا plug-in مبتني بر نرم افزار ايجاد نمايد. هيچ عملي براي دستيابي به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمي باشد. روژ آی تی تمامي حقوق نرم افزار را براي خود محفوظ مي دارد. نرم افزار و تمامي نسخه هاي كپي آن كه مشترك به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوي روژ آی تی هستند. كد منابع (Source Code) نرم افزار دارايي انحصاري روژ آی تی بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت مي شود. بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشترك اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي روژ آی تی محفوظ مي باشد. روژ آی تی محصولات نرم افزاري خود را بدون هيچ نوع ضمانت و گارانتي صريح يا ضمني ارائه مي دهد با اين وجود محدوديتي براي ارائه ضمانتهاي ضمني در حين فروش ندارد.

هزينه و پرداخت

كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد. روژ آی تی صريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روي وب سايت رسمي خود (rojit.com) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهاي اعتباري تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك هاي حقيقي و حقوقي و روشهاي ديگري كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت روژ آی تی قابل انجام است. مشترك مي‌تواند از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد. چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاريخ پرداخت صورت‌حساب ماهانه مشترك براساس نرخ خريد تعيين مي‌شود مگر اينكه تاريخ خريد بعد از بيست و نهم ماه باشد.در اين صورت تاريخ پرداخت صورت‌حساب بيست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و يا طولاني تر داشته باشد و گزينه تمديد اتوماتيك را انتخاب كرده باشد ،روژ آی تی به طور اتوماتيك سرويس مورد نظر را تمديد خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودي پيش پرداخت حساب مشترك بر اساس نرخهاي جاري روژ آی تی دريافت خواهد كرد. چنانچه به هر دليل روژ آی تی موفق به دريافت بدهي مشترك، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشترك موافقت مي‌نمايد كه روژ آی تی ابتدا سرویس شامل بدهی و سپس حساب کاربری مشترک را با تمام سرویس ها مسدود و مشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. چنانچه پرداختهاي مشترك توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل روژ آی تی نتواند كل مبلغ بدهي مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد مشترك موافقت مي‌نمايد كه روژ آی تی مشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. بمنظور تسويه بدهي، روژ آی تی خود را مجاز ميداند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد. صورت حساب هزينه‌ها از طريق روش پرداخت انتخابي مشترك دريافت مي‌شود. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزايش اعتبار" خود تعيين نمايد. مشترك توافق مي‌كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه روژ آی تی موفق به دريافت هزينه سرويس مشترك از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، روژ آی تی هيچ مسئوليتي در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت.

ضمانتهاي ويژه

مشترك توافق مي‌نمايد كه روژ آی تی هيچگونه ضمانت خاصي در ارتباط با سيستم پيش پرداخت ندارد. روژ آی تی صريحا اين حق را براي خود قائل است كه به روش جديد خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحديد لغو نموده و يا انتقال دهد اين امر جهت حفظ پايداري روال حقوقي، مدني يا جنايي براي روژ آی تی،شركت‌هاي وابسته، نمايندگان، متصديان ،مديران و كارمندان آن مي‌باشد.

ضامن تعهدات

مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي ازمشترك اين توافقنامه رابا امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي‌كند و متعهد مي‌شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه رادارا ميباشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مينمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي‌دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نمي‌زند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي‌دهد.

عدم وجود ضمانت

روژ آی تی هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. روژ آی تی هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارئه نمي‌دهد. روژ آی تی هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد.

پرداخت غرامت

مشترك توافق مي‌كند كه از روژ آی تی، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از روژ آی تی خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت مي‌نمايد كه از روژ آی تی در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشي از نقض ضمانتها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي‌رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايي است كه مشترك از طرف خود پرداخت مي‌نمايد. چنانچه شكايتي عليه روژ آی تی در حال اجرا يا ارسال باشد روژ آی تی بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. روژ آی تی مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايي به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشترك متعهد مي‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايي بلافاصله روژ آی تی را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با روژ آی تی همكاري نمايد و همچنين توافق مي‌نمايد چنانچه روژ آی تی متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتي ، اداري يا قضايي در رابطه با اشتراك مشترك در روژ آی تی گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگري را كه جهت رعايت قوانين دولتي، اداري يا قضايي لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.

قوانين حاكم،محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت

مشترك موافقت مي‌نمايد كه محل دادرسي پرونده‌هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط روژ آی تی در دادگاه واقع در استكهلم باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه روش شده‌اند شكايتي به دادگاه ارائه دهد.

ابلاغ هاي قانوني

كليه ابلاغها و اعلانات روژ آی تی (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته مي‌شود. اعلانات و ابلاغهاي مشترك به روژ آی تی ميبايست به پست الكترونيك موجود در سايت روژ آی تی و يا از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر مركزي واقع در سوئد، استکهلم، شیستا، ساختمان KTH طبقه5 ارسال گردد.

عناوين

عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد ميبايست مرجع عملكرد قرار.

توافقنامه كامل

توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و روژ آی تی براي محصولات و خدمات ذكر شده تلقي مي‌گردد.

تفكيك‌پذيري

بخشهاي اين قراداد تفكيك‌پذير ميباشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.

سلب اختيار

عدم اجراي بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه هاي ضميمه آن توسط روژ آی تی در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجراي اين توافقنامه از روژ آی تی نمي‌باشد.

وضعيت اضطراري

روژ آی تی همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل روژ آی تی هر از چندگاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهي روژ آی تی گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد روژ آی تی را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.

عدم بهره مندي شخص ثالث

هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي‌باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.

رفع مسئوليت

روژ آی تی تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي شما در استفاده از محصولات و يا خدمات روژ آی تی و يا به هر علتي موجب از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد، اگر چه روژ آی تی احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت روژ آی تی محدود به قانون مي‌گردد. شما موافقت مي‌كنيد كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط روژ آی تی در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد. روژ آی تی اطلاعات جمع آوري شده درباره مشتركين را با استفاده از سيستم گزارش آمار وب سايت انجام و در جهت پيش برد و توسعه خدمات و محصولات آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد. همچنين از طريق اطلاعات مشتركين آماري جمع آوري مي شود که روژ آی تی را در بهبود روند توسعه خدمات و محصولات کمک مي کند. اين بخش به اطلاعات شخصي قابل شناسايي مربوط نمي شود، مگر مواردي که جهت جلوگيري از سوء استفاده و يا ايجاد اختلال در سيستم روژ آی تی الزاميست. روژ آی تی روشهاي زير را براي تغيير و اعلام اطلاعات مشترك فراهم آورده است از طريق حساب كاربر ارسال پست الكترونيك به support@rojit.com تماس با بخش پشتيباني: 760709266 (+46) ارسال نامه به آدرس پستي سوئد، استکهلم، شیستا، ساختمان KTH طبقه ۵ در هر يك از روشهاي فوق دريافت تائيديه از پست الكترونيك فعلي در حساب مشترك براي اعمال تغييرات الزامي است، در شرايطي كه به هر دليل امكان دسترسي به پست الكترونيك حساب مشترك براي وي وجود نداشته باشد، روژ آی تی تنها با دريافت اصل فاكتور، قرارداد و يا سند مالكيت و در مواقعي خاص با دريافت سندي(مانند اصل فيش واريزي مربوط به خريد محصول يا خدمات مورد نظر) كه به نحوي اثبات مالكيت براي مشترك نمايد اقدام به تغيير اطلاعات حساب مشترك مينمايد.

ارسال پست الكترونيك

روژ آی سی تی براي تماس با شما جهت تاييد دريافت سفارشات و ارسال اطلاعات در خواستي شما از پست الكترونيك استفاده مي کند، همچنين در قسمت اطلاعات تماس روشهايي براي ارتباط با روژ آی سی تی تعيين شده كه ازطريق هر يك از آنها نيز ميتوانيد با بخش مورد نظر خود در روژ آی تی ارتباط برقرار نمائيد. برخي اطلاعات ارسالي توسط شما ممکن است پس از مرور زمان از بايگاني بانك اطلاعاتي حذف شود. درهر صورت اين اطلاعات تنها با اجازه صريح شما در اختيار ديگران قرار خواهد گرفت. همانگونه که در بندهاي قبلي اين رويه اشاره شد، اطلاعات شما در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت، مگر در موارديکه شخص ثالثي در پردازش و حفظ اطلاعات شما دخيل بوده و يا مورد درخواست مراجع قضائي واقع شود، چرا که اين امر براي انطباق با قوانين و مقررات جاري سوئد و بين الملل بر روند نظارت بر وب سايت روژ آی سی تی ضروري مي باشد.

تغيير در قوانين حفظ اطلاعات

در صورتيکه تغييراتي در شرايط حفظ اطلاعات مشتركين روژ آی تی با ديگر موارد حفظ اطلاعات ايجاد شود ، حداقل سي روز پيش از اجراي آن، به شما توسط پست الكترونيك اعلام و اين تغييرات به توافقنامه ها نيز منتقل خواهدشد. تغييرات جزيي بلافاصله بروي وب سايت روژ آی تی قابل مشاهده خواهد بود.

حذف اشتراک از روژ آی تی

یک اشتراک می تواند در هر زمان توسط مشتری لغو شود. از آنجایی که دوره اشتراک 12 ماه طول می کشد و 30 روز قبل از پایان هر دوره 12 ماهه تمدید می شود، درخواست لغو باید حداکثر 45 روز قبل از دوره اشتراک 12 ماهه توسط روژ آی‌تی دریافت شود. بخش استفاده نشده از هرگونه پیش پرداخت مسترد نخواهد شد. اگر انصراف به موقع به روژ آی‌تی ارسال نشود، مشترک باید هزینه اشتراک دوره 12 ماهه بعدی را بپردازد. مشترک تعهد می کند یک ماه قبل از انقضای قرارداد نسبت به تمدید آن اقدام نمایید، در غیر اینصورت مشترک موظف است 45 روز قبل از انقضاء کتباً به شرکت اطلاع دهد. در صورت ابطال اشتراک روژ آی تی(چه داوطلبانه و چه غير داوطلبانه)کليه اطلاعات شخص شما در حالت"غير فعال شده" در بانک اطلاعاتي مربوطه روژ آی تی قرار خواهند گرفت. بديهي است غيرفعال سازي اشتراک شما به معني حذف تمامي اطلاعات شخصي قابل شناسايي شما از بانک اطلاعاتي روژ آی تی نمي باشد. روژ آی تی اطلاعات شخصي قابل شناسايي شما را جهت حل مسائل حقوقي يا اجراي توافقنامه (در صورت لزوم) نگه داشته و يا استفاده خواهد کرد. مشترک ممکن است درخواست لغو اشتراک را از پنل کاربری ثبت نمایند. سپس یک ایمیل لغو با دستورالعمل به آدرس ایمیل مشترک ارسال می شود. مشترک باید دستورالعمل های ایمیل را برای تکمیل لغو انجام دهد. هنگامی که اشتراک لغو می شود، در کنترل پنل به صورت لغو شده ظاهر می شود. همچنین مشترک می تواند درخواست خود را قبل از سررسید از طریق تیکت ثبت نماید.

شرایط میزبانی وب‪

1. روژ آی تی متعهد مي گردد كه در قبال دريافت مبلغ تعيين شده، خدمات ميزباني وب را با شرايط ذكر شده در مشخصات مجموعه ها و همچنين انتخاب كاربر، با توجه به فرمي كه كاربر ارسال مي كند، به وي ارائه نمايد.
2. عودت مبالغ پرداختي از جانب شما، پس از اقدام روژ آی تی به ثبت سفارش شما، به هيچ وجه امکان پذير نيست.
3. متقاضي متعهد مي گردد در طول مدت استفاده از خدماتي كه روژ آی تی بر طبق اين فرم در اختيار وي قرار مي دهد، به هنگام تبادل فايلها و كلا هرگونه اطلاعات به فضاي تخصيص داده شده جهت سايت خود، رعايت كامل شئونات اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و نيز قوانين بين المللي را بنمايد. متقاضي مي پذيرد كه مسئوليت كامل هرگونه اطلاعات، فايل، تصوير و نيز ساير مواردي كه درون سايت خود قرار مي دهد، با خود او مي باشد و هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه متوجه روژ آی تی نمي باشد. متقاضي همچنين متعهد مي گردد كه كليه قوانين حقوق تاليف بين المللي و داخلي را در سايت خود رعايت نموده و از ايجاد مزاحمت براي ساير كاربران اينترنت، اقدام به دستكاري و نفوذ به سايتهي ديگران، هرگونه استفاده غير قانوني از ايميل خود و ساير موارد مشابه پرهيز نمايد.
4. متقاضي متعهد مي گردد كه نام اختصاصي و رمز عبور اختصاص يافته به خود را كه توسط روژ آی تی به وي اطلاع داده خواهد شد، نزد خود محفوظ نگه داشته و به فرد ديگري انتقال ندهد. متقاضي همچنين متعهد مي شود كه حق استفاده از خدمات ارائه شده مندرج در اين فرم را در طول مدت استفاده از اين خدمات، بدون اجازه روژ آی تی به غير واگذار ننمايد.
5. روژ آی تی جهت تماس با شما، نياز دارد كه همواره مشخصات شما مندرج در فرم سفارش، مانند آدرس محل، تلفن تماس و ايميل شما را در اختيار داشته باشد. لذا ضروري است كه متقاضي در صورت تغيير مشخصات خود، موارد جديد را هرچه سريعتر به روژ آی تی اطلاع دهد در غير اين صورت روژ آی تی هيچ مسئوليتي را در اين قبال آن نمي پذيرد.
6. در صورتيكه پس از ارائه خدمات مندرج در فرم جاري توسط روژ آی تی به هر علتي چه بين المللي و چه داخلي، از قبيل (ولي نه محدود به) شرايط نمونه زير كه از اراده روژ آی تی خارج باشند، در تداوم خدمات ارائه شده خدشه اي وارد آيد و يا خدمات مزبور موقتا يا دائما قطع گردند، هيچگونه مسئوليتي متوجه روژ آی تی نخواهد بود. از ميان اتفاقات مزبور مي توان به مواردي مانند آسيب ديدگي ماهواره هاي مخابراتي، پديده هاي مخرب جوي مانند سيل، آتش سوزي، طوفانهاي خورشيدي، تغييرات در لايه ازون و ...، اشكالات خطوط مخابراتي، تاخير در پاسخگويي شركتهاي خارجي فراهم كننده خدمات درخواستي مندرج در اين فرم به هر ميزان زماني، ممنوعيت به كارگيري اينترنت در خارج يا داخل كشور، جنگ، اغتشاش، اعتصابات، تغيير در قوانين داخلي يا خارجي، اجبار شركتهاي بين المللي جهت دريافت مبالغ اضافي جهت پايدار ماندن خدمات مربوط به ميزباني وب، تغييرات در قوانين ارزي، اقتصادي، واردات و صادرات، تغييرات نرخ ارز و از اين قبيل (كلا شرايط خارج از قدرت و اراده روژ آی تی ) اشاره نمود.
7. استفاده بيش از حد مجاز تخصيص داده شده به شما از سايت، ارسال هرز نامه، استفاده نابجا از سايت و مواردي از اين قبيل موجب قطع شدن دسترسي شما خواهد شد و مبلغ پرداختي برگشت داده نخواهد شد. قطع شدن سرويس بدين معناست که سرويس مربوطه ابتدا suspend شده و سپس بعد از ارسال نسخه پشتيبان fullbackup به کاربر به طور کلي از سيستم حذف مي شود.
8. مسئوليت فايلها و مطالب موجود در سايت بر عهده شماست. گرفتن نسخه پشتيبان، تعويض كلمه عبور هر چند وقت يكبار و ...، بر عهده شماست و در صورت بروز هرگونه مشكلي از سوي اين موارد، هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه متوجه روژ آی تی نمي باشد.
9. اسناد و دفاتر و گزارشات و همچنين عمليات الكترونيکي ضبط شده در سيستم كامپيوتري روژ آی تی در مقابل ادعاي کاربران، سند و دليل معتبر خواهند بود.
10. روژ آی تی مي تواند در هر زمان بدون اطلاع قبلي در متن اين قرار داد تغيير ايجاد کند.تمامي اين موارد و تغييرات در اخبار شرکت به صورت هفتگي براي کليه کاربران ارسال مي شود. اين وظيفه شماست که با مراجعه مداوم به اين متن، از تغييرات آن مطلع شويد و در صورت مخالفت با آن مي توانيد درخواست قطع سرويس خود را نماييد، در غير اين صورت تمام پيامدهاي احتمالي آن بر عهده شما خواهد بود. ارسال فرم سفارش به منزله مطالعه كامل اين قرارداد و مورد تاييد بودن تمامي موارد فوق از سوي شما خواهد بود.

 

‪شرایط و ضوابط ثبت دامین

1. روژ آی تی متعهد مي شود كه در قبال دريافت مبلغ تعيين شده، دامین معرفي شده را به سفارش متقاضي به ثبت برساند.
2. عودت مبالغ پرداختي از جانب شما، پس از اقدام روژ آی تی به ثبت سفارش شما، به هيچ وجه امکان پذير نيست.
3. مسئوليت انتخاب نام مناسب بري دامین بر عهده متقاضي است. هرگونه پيامد ناشي از انتخاب نامهاي نامناسب، از قبيل تداخل نامهاي انتخاب شده با نام ساير شركتها و موسسات و نيز نامهاي غير اخلاقي و غير قانوني بر عهده متقاضي است. روژ آی تی همچنين پس از ثبت دامین براي متقاضي، هيچگونه مسئوليتي در قبال نحوه استفاده متقاضي از آن دامین را نخواهد داشت.
4. خواهشمند است نام دامین را عاري از هرگونه اشتباه درج فرماييد، زيرا نام دامین ها پس از ثبت غير قابل تغيير مي باشند.
5. روژ آی تی جهت تماس با شما، نياز دارد كه همواره مشخصات شما مندرج در فرم سفارش، مانند آدرس محل، تلفن تماس و ايميل شما را در اختيار داشته باشد. لذا ضروري است كه متقاضي در صورت تغيير مشخصات خود، موارد جديد را هرچه سريعتر به روژ آی تی اطلاع دهد.
6.خریدار موظف است سرویسهایی که نزد شرکت تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط شرکت، حداکثر 7روز پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتباً(ارسال فکس یا تیکت) به روژ آی تی اطلاع دهد.
7.اگر در سفارش خریدار، دامنه ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت گردد، تمدید آن به هر دلیل انجام نگیرد و یا انتقال دامنه ای به شرکت باشد که به هر دلیل انجام نگردد، شرکت تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت، تمدید و یا انتقال آن دامنه به حساب خریدار در پرتال کاربران می باشد.
8. در صورتيكه پس از ارائه خدمات مندرج در فرم جاري توسط روژ آی تی به هر علتي چه بين المللي و چه داخلي، از قبيل (ولي نه محدود به) شرايط نمونه زير كه از اراده روژ آی تی خارج باشند، در تداوم خدمات ارائه شده خدشه اي وارد آيد و يا خدمات مزبور موقتا يا دائما قطع گردند، هيچگونه مسئوليتي متوجه روژ آی تی نخواهد بود. از ميان اتفاقات مزبور مي توان به مواردي مانند آسيب ديدگي ماهواره هاي مخابراتي، پديده هاي مخرب جوي مانند سيل، آتش سوزي، طوفانهاي خورشيدي، تغييرات در لايه ازون و ...، اشكالات خطوط مخابراتي،،مشکلات فنی در ارتباط با سرویس دهنده (WebService, API) قطعی های ناشی از تعمیرات و نگهداری های سرویس دهنده، تاخير در پاسخگويي شركتهاي خارجي فراهم كننده خدمات درخواستي مندرج در اين فرم به هر ميزان زماني، ممنوعيت به كارگيري اينترنت در خارج يا داخل كشور، جنگ، اغتشاش، اعتصابات، تغيير در قوانين داخلي يا خارجي، اجبار شركتهاي بين المللي جهت دريافت مبالغ اضافي جهت پايدار ماندن خدمات مربوط به ميزباني وب، تغييرات در قوانين ارزي، اقتصادي، واردات و صادرات، تغييرات نرخ ارز و از اين قبيل (كلا شرايط خارج از قدرت و اراده روژ آی تی ) اشاره نمود.
9. اسناد و دفاتر و گزارشات و همچنين عمليات الكترونيکي ضبط شده در سيستم كامپيوتري روژ آی تی در مقابل ادعاي کاربران، سند و دليل معتبر خواهند بود.
10. روژ آی تی مي تواند در هر زمان بدون اطلاع قبلي در متن اين قرار داد تغيير ايجاد کند. اين وظيفه شماست که با مراجعه مداوم به اين متن، از تغييرات آن مطلع شويد و در صورت مخالفت با آن مي توانيد درخواست قطع سرويس خود را نماييد، در غير اين صورت تمام پيامدهاي احتمالي آن بر عهده شما خواهد بود. ارسال فرم سفارش به منزله مطالعه كامل اين قرارداد و مورد تاييد بودن تمامي موارد فوق از سوي شما خواهد بود.

بروزرسانی 2022/09/11
بازگشت به بالا