روژ آی تی با بیش از 15 سال سابقه درخشان

ثبت دامین

چنانچه می خواهید برای موسسه خود سایت ایجاد نمایید اولین قدم ثبت یك نام دامنه برای سایت می باشد به این نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامین، دومین و یا دامنه (Domain) می گویند. هر نام از دو قسمت تشكیل شده است که با نقطه از یكدیگر جدا می شوند قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه یا نام محصول ویا هر نام دلخواه دیگر (به شرط آنکه قبلا توسط شخص دیگری ثبت نشده باشد) باشد و قسمت دوم که شناسه نام یا پسوند می باشد و با توجه به نوع سایت می توان آنرا انتخاب نمود. به عنوان مثال به جدول زیر دقت کنید:

قسمت دوم (پسوند)قسمت اول (نام مورد نظر)پروتکل
.comdomainwww.

روژ آی تی کلیه دامین ها را به نام متقاضی ثبت نموده و کلیه دامین ها دارای کنترل پنل کامل تحت وب می باشند. ثبت دامین در شرکت روژ آی تی ظرف چند دقیقه انجام می‌شود.كاربر، نام دامین مورد نظر خود را در قسمت ثبت دامین وارد می‌كند و در صورتی كه قبلا ثبت نشده باشد طی چند مرحله بصورت آنلاین به ثبت می‌رسد.
برای انتخاب یك نام دامین مناسب معیارهایی را باید در نظر داشته باشید كه در موفقیت وب‌سایت شما بسیار مؤثر خواهند بود.

    برای مثال:
  • متناسب با نوع فعالیت های سایت باشد
  • خواندن و spell کردن آن آسان باشد
  • تا جایی که امکان دارد کوتاه باشد ادامه...

با توجه به اینکه روژ آی تی یک شرکت ثبت شده در سوئد می باشد امکان ثبت دامین نزد تمامی رجیستررها را دارد. در پائین به برخی از آنها اشاره شده است:

تمدیدانتقالثبت(مدت (سالپسوند
479000.00399000.00399000.00 1 .com
519000.00499000.00499000.00 1 .net
25000.0025000.0025000.00 1 .ir
549000.00549000.00519000.00 1 .org
16000.0016000.0016000.00 1 .co.ir
355000.00355000.00390000.00 1 .cc
270000.00230000.00230000.00 1 .company
610000.00570000.00570000.00 1 .info
586000.00536000.00536000.00 1 .biz
890000.00840000.00840000.00 1 .co
480000.00440000.00440000.00 1 .pro
290000.00290000.00340000.00 1 .click
450000.00450000.00490000.00 1 .me
430000.00430000.00470000.00 1 .club
265000.00265000.00295000.00 1 .mobi
950000.00950000.00990000.00 1 .tv
290000.00250000.00250000.00 1 .uk
434000.00480000.00434000.00 1 .asia
313000.00360000.00313000.00 1 .link
245000.00290000.00245000.00 1 .business
535000.00580000.00535000.00 1 .center
808000.00850000.00808000.00 1 .domains
535000.00580000.00535000.00 1 .email
2415000.002450000.002415000.00 1 .host
537000.00590000.00537000.00 1 .network
935000.00980000.00935000.00 1 .online
790000.00840000.00790000.00 1 .world
520000.00580000.00520000.00 1 .cloud
512000.00550000.00512000.00 1 .se
500000.00550000.00500000.00 1 .app
بازگشت به بالا