ثبت دامین

چنانچه می خواهید برای موسسه خود سایت ایجاد نمایید اولین قدم ثبت یك نام دامنه برای سایت می باشد به این نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامین، دومین و یا دامنه (Domain) می گویند. هر نام از دو قسمت تشكیل شده است که با نقطه از یكدیگر جدا می شوند قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه یا نام محصول ویا هر نام دلخواه دیگر (به شرط آنکه قبلا توسط شخص دیگری ثبت نشده باشد) باشد و قسمت دوم که شناسه نام یا پسوند می باشد و با توجه به نوع سایت می توان آنرا انتخاب نمود. به عنوان مثال به جدول زیر دقت کنید:

قسمت دوم (پسوند)قسمت اول (نام مورد نظر)پروتکل
.comdomainwww.

روژ آی تی کلیه دامین ها را به نام متقاضی ثبت نموده و کلیه دامین ها دارای کنترل پنل کامل تحت وب می باشند. ثبت دامین در شرکت روژ آی تی ظرف چند دقیقه انجام می‌شود.كاربر، نام دامین مورد نظر خود را در قسمت ثبت دامین وارد می‌كند و در صورتی كه قبلا ثبت نشده باشد طی چند مرحله بصورت آنلاین به ثبت می‌رسد.
برای انتخاب یك نام دامین مناسب معیارهایی را باید در نظر داشته باشید كه در موفقیت وب‌سایت شما بسیار مؤثر خواهند بود.

    برای مثال:
  • متناسب با نوع فعالیت های سایت باشد
  • خواندن و spell کردن آن آسان باشد
  • تا جایی که امکان دارد کوتاه باشد ادامه...

با توجه به اینکه روژ آی تی یک شرکت ثبت شده در سوئد می باشد امکان ثبت دامین نزد تمامی رجیستررها را دارد. در پائین به برخی از آنها اشاره شده است:

تمدیدانتقالثبت(مدت (سالپسوند
115000.00115000.00115000.00 1 .com
150000.00150000.00150000.00 1 .net
12000.0012000.008000.00 1 .ir
145000.00145000.00145000.00 1 .org
355000.00355000.00355000.00 1 .co
150000.00150000.00150000.00 1 .biz
145000.00145000.00145000.00 1 .info
15000.0015000.0015000.00 1 .co.ir
14000.0014000.0014000.00 1 .id.ir
14000.0014000.0014000.00 1 .gov.ir
14000.0014000.0014000.00 1 .net.ir
15000.0015000.0015000.00 1 .org.ir
14000.0014000.0014000.00 1 .sch.ir
79000.0079000.0079000.00 1 .co.uk
219000.00219000.00219000.00 1 .se
109000.00109000.00109000.00 1 .us
180000.00180000.00180000.00 1 .mobi
299000.00299000.00299000.00 1 .es
179000.00179000.00179000.00 1 .top
189000.00189000.00189000.00 1 .pro
160000.00160000.00160000.00 1 .me
379000.00379000.00379000.00 1 .store
2600000.002600000.002600000.00 1 .film
بازگشت به بالا