تمدید دامین

در چند هفته پایانی زمان فعال بودن دامین سیستم کنترل پنل روژ آی تی به صورت خودکار ایمیل یادآوری تمدید دامین را برای شما ارسال می کند . تمدید دامین در روژ آی تی کاری بسیار ساده است و به صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به تماس با روژ آی تی صورت میگیرد اگر چه شما می توانید از طریق تلفن و هماهنگی با بخش فروش هم دامین خود را تمدید نمایید ، برای تمدید آنلاین کافیست وارد کنترل پنل خود شده و بر روی دکمه تمدید در مقابل نام دامین کلیک نمایید. همچنین می توانید با فعال سازی گزینه تمدید خودکار در کنترل پنل برای هر یک از دامین های خود ، تمدید آن دامین را به صورت خودکار درآورید. .

تمدیدانتقالثبت(مدت (سالپسوند
52000.0042000.0043000.00 1 .com
59000.0053000.0053000.00 1 .net
16000.0016000.008000.00 1 .ir
59000.0053000.0053000.00 1 .org
129000.00129000.00129000.00 1 .co
69000.0060000.0060000.00 1 .cn
59000.0053000.0053000.00 1 .biz
59000.0053000.0053000.00 1 .info
69000.0069000.0069000.00 1 .in
15000.0015000.0015000.00 1 .co.ir
14000.0014000.0014000.00 1 .id.ir
14000.0014000.0014000.00 1 .gov.ir
14000.0014000.0014000.00 1 .net.ir
15000.0015000.0015000.00 1 .org.ir
14000.0014000.0014000.00 1 .sch.ir
49000.0040000.0040000.00 1 .co.uk
79500.0079500.0079500.00 1 .se
49000.0049000.009000.00 1 .us
72000.0072000.0020000.00 1 .mobi
49500.0049500.0049500.00 1 .es
49000.0049000.003000.00 1 .top
49000.0042000.0042000.00 1 .de
62000.0062000.0013000.00 1 .pro
49000.0049000.0015000.00 1 .xyz
99000.0099000.0099000.00 1 .help
95000.0095000.0095000.00 1 .me
58000.0058000.0058000.00 1 .club
58000.0058000.0058000.00 1 .red
39000.0039000.0039000.00 1 .link
58000.0058000.0058000.00 1 .blue
58000.0058000.0020000.00 1 .men
42000.0042000.009000.00 1 .win
42000.0042000.009000.00 1 .party
42000.0042000.009000.00 1 .download
257500.00257500.00257500.00 1 .store
29000.0029000.0029000.00 1 .click
بازگشت به بالا