سبد خرید

هاست ویندوز 2012R2 - پلسک 12.5 (SSD)

(انتخاب دسته بندی دیگر)

Basic
Starter
Advanced
Premium
Maxima
Proxima
Omega
Delta
Basic
4,500 تومان
ماهانه
60 مگابایت فضای ویندوز
20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل POP3 نا محدود
پشتیبانی از ASP.NET
پشتیبانی از PHP
Starter
6,000 تومان
ماهانه
100 مگابایت فضای میزبانی
30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL , MSSQL
Advanced
7,000 تومان
ماهانه
250 مگابایت فضای میزبانی
40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
Premium
11,000 تومان
ماهانه
500 مگابایت فضای میزبانی
50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
Maxima
16,000 تومان
ماهانه
1 گیگابایت فضای میزبانی
100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
Proxima
25,000 تومان
ماهانه
2 گیگابایت فضای میزبانی
200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
Omega
35,000 تومان
ماهانه
3 گیگابایت فضای میزبانی
300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
Delta
47,000 تومان
ماهانه
5 گیگابایت فضای میزبانی
500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
بانک های اطلاعاتی MySQL, MSSQL