سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

Basic
60 مگابایت فضای ویندوز
20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل POP3 نا محدود
پشتیبانی از ASP.NET
پشتیبانی از PHP
18,000 تومان سه ماهه
31,000 تومان شش ماهه
57,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
97,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
147,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Starter
100 مگابایت فضای میزبانی
30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL , MSSQL
25,000 تومان سه ماهه
42,000 تومان شش ماهه
77,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
138,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
197,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Advanced
250 مگابایت فضای میزبانی
40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
31,000 تومان سه ماهه
53,000 تومان شش ماهه
97,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
174,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
247,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Premium
500 مگابایت فضای میزبانی
50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
25,000 تومان ماهانه
58,000 تومان سه ماهه
97,000 تومان شش ماهه
177,000 تومان سالانه
318,000 تومان دوساله
450,000 تومان سه ساله
Maxima
1 گیگابایت فضای میزبانی
100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
36,000 تومان ماهانه
84,000 تومان سه ماهه
141,000 تومان شش ماهه
257,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
460,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
650,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Proxima
2 گیگابایت فضای میزبانی
200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
56,000 تومان ماهانه
130,000 تومان سه ماهه
218,000 تومان شش ماهه
397,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
714,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
997,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Omega
3 گیگابایت فضای میزبانی
300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
67,000 تومان ماهانه
157,000 تومان سه ماهه
270,000 تومان شش ماهه
497,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
890,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
1,267,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Delta
5 گیگابایت فضای میزبانی
500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
بانک های اطلاعاتی MySQL, MSSQL
97,000 تومان ماهانه
247,000 تومان سه ماهه
427,000 تومان شش ماهه
777,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
1,397,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
1,970,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Sigma
10 گیگابایت فضای میزبانی
1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
بانک های اطلاعاتی MySQL, MSSQL
207,000 تومان ماهانه
479,000 تومان سه ماهه
797,000 تومان شش ماهه
1,497,000 تومان سالانه (دامین رایگان)