سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

Basic
60 مگابایت فضای ویندوز
20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل POP3 نا محدود
پشتیبانی از ASP.NET
پشتیبانی از PHP
59,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
Starter
100 مگابایت فضای میزبانی
30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL , MSSQL
79,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
Advanced
250 مگابایت فضای میزبانی
40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
109,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
Premium
500 مگابایت فضای میزبانی
50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
199,000 تومان سالانه
Maxima
1 گیگابایت فضای میزبانی
100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
289,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
Proxima
2 گیگابایت فضای میزبانی
200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
449,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
Omega
3 گیگابایت فضای میزبانی
300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
پشتیبانی از MySQL, MSSQL
569,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
Delta
5 گیگابایت فضای میزبانی
500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
بانک های اطلاعاتی MySQL, MSSQL
809,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
Sigma
10 گیگابایت فضای میزبانی
1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP و ساب دامین نامحدود
پشتیبانی از ASP.NET, PHP
بانک های اطلاعاتی MySQL, MSSQL
1,739,000 تومان سالانه (دامین رایگان)