سبد خرید

نمایندگی هاست لینوکس

(انتخاب دسته بندی دیگر)

Basic
Starter
Advanced
Premium
Maxima
Basic
309,000 تومان
سالانه
میزبانی نامحدود وب سایت
1 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
Starter
389,000 تومان
سالانه
تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
2 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
Advanced
619,000 تومان
سالانه
تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
3 گیگابایت فضای میزبانی
300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
Premium
699,000 تومان
سالانه
تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
5 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
Maxima
1,169,000 تومان
سالانه
تعداد وب سایت های میزبانی نامحدود
10گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، دیتابیس، FTP و پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی