یافتن کالاها و سرویسها

نمایندگی هاست لینوکس - Maxima
میزبانی نامحدود وب سایت
1 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
249,000تومان سالانه
نمایندگی هاست لینوکس - Proxima
تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
2 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
349,000تومان سالانه
نمایندگی هاست لینوکس - Omega
تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
3 گیگابایت فضای میزبانی
300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
44,000تومان ماهانه
449,000تومان سالانه
نمایندگی هاست لینوکس - Delta
تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
5 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
59,000تومان ماهانه
599,000تومان سالانه
نمایندگی هاست لینوکس - Gamma
تعداد وب سایت های میزبانی نامحدود
10گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، دیتابیس، FTP و پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
79,000تومان ماهانه
749,000تومان سالانه