سبد خرید

نمایندگی هاست لینوکس

(انتخاب دسته بندی دیگر)

Basic
Starter
Advanced
Premium
Maxima
Basic
24,900 تومان
ماهانه
میزبانی نامحدود وب سایت
1 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
Starter
39,900 تومان
ماهانه
تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
2 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
Advanced
48,400 تومان
ماهانه
تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
5 گیگابایت فضای میزبانی
50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
Premium
76,500 تومان
ماهانه
تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
5 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
Maxima
115,800 تومان
ماهانه
تعداد وب سایت های میزبانی نامحدود
10گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، دیتابیس، FTP و پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی