سرور مجازی اختصاصی آلمان


KVM VDS - Basic
KVM VDS - Starter
KVM VDS - Advanced
KVM VDS - Premium
KVM VDS - Maxima
KVM VDS - Basic
پردازنده
1 هسته
رم
512MB
فضای هارد
50GB
پورت
100Mbps
پهنای باند
2TB
شروع از
75,000تومان
ماهانه
KVM VDS - Starter
پردازنده
2 هسته
رم
1GB
فضای هارد
100GB
پورت
200Mbps
پهنای باند
2.5TB
شروع از
95,000تومان
ماهانه
KVM VDS - Advanced
پردازنده
2 هسته
رم
2GB
فضای هارد
200GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
5TB
شروع از
145,000تومان
ماهانه
KVM VDS - Premium
پردازنده
4 هسته
رم
3GB
فضای هارد
250GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
6TB
شروع از
195,000تومان
ماهانه
KVM VDS - Maxima
پردازنده
4 هسته
رم
4GB
فضای هارد
300GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
7TB
شروع از
245,000تومان
ماهانه