سرور مجازی اقتصادی


KVM VDS - Basic
KVM VDS - Starter
KVM VDS - Advanced
KVM VDS - Premium
KVM VDS - Maxima
KVM VDS - Proxima
KVM VDS - Basic
پردازنده
1 هسته 2.6Ghz
رم
512MB
فضای هارد
30GB
پهنای باند
50GB
149,000تومان
سه ماهه
ترافیک نیم بها
KVM VDS - Starter
پردازنده
1 هسته 2.6Ghz
رم
1GB
فضای هارد
50GB
پهنای باند
150GB
95,000تومان
ماهانه
ترافیک نیم بها
KVM VDS - Advanced
پردازنده
2 هسته 2.6Ghz
رم
2GB
فضای هارد
70GB
پهنای باند
200GB
149,000تومان
ماهانه
ترافیک نیم بها
KVM VDS - Premium
پردازنده
2 هسته 2.6Ghz
رم
3GB
فضای هارد
100GB
پهنای باند
300GB
195,000تومان
ماهانه
ترافیک نیم بها
KVM VDS - Maxima
پردازنده
4 هسته 2.6Ghz
رم
4GB
فضای هارد
150GB
پهنای باند
400GB
249,000تومان
ماهانه
ترافیک نیم بها
KVM VDS - Proxima
پردازنده
6 هسته 2.6Ghz
رم
6GB
فضای هارد
175GB
پهنای باند
600GB
299,000تومان
ماهانه
ترافیک نیم بها