سرور مجازی لینوکس - آمریکا


OVZ - Basic
OVZ - Starter
OVZ - Advanced
OVZ - Premium
OVZ - Maxima
OVZ - Basic
پردازنده
1 هسته
رم
2GB
فضای هارد
25GB
پورت
100Mbps
پهنای باند
1TB
شروع از
95,000تومان
ماهانه
OVZ - Starter
پردازنده
1 هسته
رم
4GB
فضای هارد
50GB
پورت
100Mbps
پهنای باند
2TB
شروع از
180,000تومان
ماهانه
OVZ - Advanced
پردازنده
1 هسته
رم
6GB
فضای هارد
75GB
پورت
100Mbps
پهنای باند
3TB
شروع از
270,000تومان
ماهانه
OVZ - Premium
پردازنده
1 هسته
رم
8GB
فضای هارد
100GB
پورت
100Mbps
پهنای باند
4TB
شروع از
360,000تومان
ماهانه
OVZ - Maxima
پردازنده
2 هسته
رم
10GB
فضای هارد
125GB
پورت
100Mbps
پهنای باند
5TB
شروع از
450,000تومان
ماهانه