سرور مجازی اختصاصی ویندوز - آمریکا


KVM - Starter
KVM - Advanced
KVM - Premium
KVM - Maxima
KVM - Starter
پردازنده
1 هسته
رم
4GB
فضای هارد
50GB
پورت
100Mbps
پهنای باند
2TB
شروع از
299,000تومان
ماهانه
KVM - Advanced
پردازنده
1 هسته
رم
6GB
فضای هارد
75GB
پورت
100Mbps
پهنای باند
3TB
شروع از
449,000تومان
ماهانه
KVM - Premium
پردازنده
1 هسته
رم
8GB
فضای هارد
100GB
پورت
100Mbps
پهنای باند
4TB
شروع از
599,000تومان
ماهانه
KVM - Maxima
پردازنده
2 هسته
رم
10GB
فضای هارد
125GB
پورت
100Mbps
پهنای باند
5TB
شروع از
749,000تومان
ماهانه