سبد خرید

سرور مجازی اختصاصی VMWare VDS

(انتخاب دسته بندی دیگر)

VM-XI 512
VM-XI 1024
VM-XI 2048
VM-XI 4096
VM-XI 6144
VM-XI 8192
VM-XI 512
پردازنده
1 هسته
رم
512MB
فضای هارد
35GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
500GB
امکان ارسال ایمیل
ندارد
شروع از
49,000 تومان
ماهانه
VM-XI 1024
پردازنده
1 هسته
رم
1024MB
فضای هارد
60GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
1TB
امکان ارسال ایمیل
دارد
شروع از
79,000 تومان
ماهانه
VM-XI 2048
پردازنده
1 هسته
رم
2048MB
فضای هارد
100GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
2TB
امکان ارسال ایمیل
دارد
شروع از
99,000 تومان
ماهانه
VM-XI 4096
پردازنده
2 هسته
حافظه
4096MB
فضای هارد
130GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
4TB
امکان ارسال ایمیل
دارد
شروع از
169,000 تومان
ماهانه
VM-XI 6144
پردازنده
2 هسته
حافظه
6144MB
فضای هارد
150GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
6TB
امکان ارسال ایمیل
دارد
شروع از
269,000 تومان
ماهانه
VM-XI 8192
پردازنده
2 هسته
حافظه
8192MB
فضای هارد
200GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
8TB
امکان ارسال ایمیل
دارد
شروع از
369,000 تومان
ماهانه