قطعی خطوط تلفن

سلام

متأسفانه تلفن های شرکت با مشکل مخابراتی روبرو شده و قطع می باشند.

لطفاً تا برطرف شدن مشکل درخواست های خود را از طریق سامانه پشتیبانی ارسال فرمائید.

 

با تشکر

واحد پشتیبانی شرکت روژ آی تی