تغییر مسیر دامین در PHP و HTML

اگر تمایل ندارید که از فایل .htaccess برای تغییر مسیر بازدیدکنندگان سایت استفاده کنید، شما می توانید از یک فایل دیگر در PHP یا فایل HTML استفاده کنید که تغییر مسیر واقعی را انجام خواهد داد.

• در PHP ، یک فایل بسازید ( مانند index.php ) و در ادامه، موارد زیر را اضافه کنید :

<?php
header( 'Location: http://www.yoursite.com/redirect_location' ) ;
?>

• در HTML، با محتوای زیر یک فایل بسازید ( مانند index.html ):

<META HTTP-EQUIV="Refresh"
CONTENT="0; URL=http://www.yoursite.com/redirect_location">

در اینجا، شما می توانید برای به تاخیر انداختن مدت زمان تغییر مسیر دامین، از افزایش دادن متغیر CONTENT استفاده کنید. برای مثال CONTENT=5، تغییر مسیر دامین را به مدت 5 ثانیه، به تاخیر خواهد انداخت.

  • 1 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

مقالات مرتبط

چگونه می توانید تغییر مسیر دامین را از طریق cPanel انجام دهید

  برای این امر ، شما می توانید در جعبه ابزار دامین های خود به قسمت cPanel > Redirects...

معرفی سایت ساز سی پنل

من فقط یک سایت می خواهم یک روز وقتی با همکارانم صحبت می کردم، یکی از آنها چیزی گفت که دیگر...