مقالات

 تغییر مسیر دامین در PHP و HTML

اگر تمایل ندارید که از فایل .htaccess برای تغییر مسیر بازدیدکنندگان سایت استفاده کنید، شما می...

 معرفی سایت ساز سی پنل

من فقط یک سایت می خواهم یک روز وقتی با همکارانم صحبت می کردم، یکی از آنها چیزی گفت که دیگر...

 چگونه می توانید تغییر مسیر دامین را از طریق cPanel انجام دهید

  برای این امر ، شما می توانید در جعبه ابزار دامین های خود به قسمت cPanel > Redirects...