مشاهده مقالات برچسب زده شده 'اشتغال'

 تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و اشتغال

چکیده فناوری اطلاعات مفهومی بین رشته ای و بلکه فرا رشته ای است که از فناوری های مختلف سخت...