مشاهده مقالات برچسب زده شده 'تمدید'

 هنگام منقضی شدن دامین چه باید کرد؟

تمامی دامین های ثبت شده درRojIT قابلیت تمدید به طور خودکار را دارند. با این وجود در صورتی که...