هاست اقتصادی cPanel - Starter
 • 100MB

  فضا

 • 1000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • 1 عدد
  دیتابیس
 • 1 اکانت OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 20
  ارسال در ساعت
 • 1 اکانت
  FTP
 • 1 عدد
  ساب دامین
 • 1 عدد
  پارک دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 256MB
  رَم اختصاصی
 • 512MB
  رَم مجازی
 • 25%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Advanced
 • 250MB

  فضا

 • 2000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • 1 عدد
  دیتابیس
 • 2 اکانت OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 20
  ارسال در ساعت
 • 2 اکانت
  FTP
 • 2 عدد
  ساب دامین
 • 2 عدد
  پارک دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 384MB
  رَم اختصاصی
 • 768MB
  رَم مجازی
 • 25%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Premium
 • 500MB

  فضا

 • 4000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • 2 عدد
  دیتابیس
 • 3 اکانت OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 20
  ارسال در ساعت
 • 3 اکانت
  FTP
 • 3 عدد
  ساب دامین
 • 3 عدد
  پارک دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 512MB
  رَم اختصاصی
 • 1024MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده
هاست اقتصادی cPanel - Maxima
 • 1000MB

  فضا

 • 8000MB
  ترافیک ماهیانه
 • SATA Enterprise 6Gb/s
  نوع هارد
 • لینوکس ابری
  سیستم عامل
 • آپاچی
  وب سرور
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • 2 عدد
  دیتابیس
 • 4 اکانت OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل اکانت
 • 20
  ارسال در ساعت
 • 4 اکانت
  FTP
 • 4 عدد
  ساب دامین
 • 4 عدد
  پارک دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 512MB
  رَم اختصاصی
 • 1280MB
  رَم مجازی
 • 50%

  میزان استفاده از پردازنده