پست های الکترونیک

مدیریت ایمیل های مرتبط با دامین شما.

برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

  • Email, SSL
  • 0 کاربران این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

پاسخگوی خودکار

ارسال یک پیام به طور خودکار به هر کسی که یک ایمیل به یک حساب خاص می فرستد. برای مشاهده آموزش...

ارجاع دهنده ها

ارسال یک کپی از همه ی ایمیل ها به یک پست الکترونیک دیگر. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

لیست های ایمیل

ارسال یک ایمیل گروهی به افراد زیاد. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

BoxTrapper

محافظت از اینباکس شما در مقابل هرز نامه ها. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.