پاسخگوی خودکار

ارسال یک پیام به طور خودکار به هر کسی که یک ایمیل به یک حساب خاص می فرستد.

برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

  • Email, SSL
  • 0 کاربران این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

ارجاع دهنده ها

ارسال یک کپی از همه ی ایمیل ها به یک پست الکترونیک دیگر. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

لیست های ایمیل

ارسال یک ایمیل گروهی به افراد زیاد. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

BoxTrapper

محافظت از اینباکس شما در مقابل هرز نامه ها. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

پست های الکترونیک

مدیریت ایمیل های مرتبط با دامین شما. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.