پاسخگوی خودکار

ارسال یک پیام به طور خودکار به هر کسی که یک ایمیل به یک حساب خاص می فرستد.

برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 چاپ این مقاله

خوانده شده

BoxTrapper

محافظت از اینباکس شما در مقابل هرز نامه ها. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

لیست های ایمیل

ارسال یک ایمیل گروهی به افراد زیاد. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

پست های الکترونیک

مدیریت ایمیل های مرتبط با دامین شما. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

ارجاع دهنده ها

ارسال یک کپی از همه ی ایمیل ها به یک پست الکترونیک دیگر. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.