اضافه کردن Website Forwarders

آموزش اضافه کردن Website Forwarders.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 چاپ این مقاله

خوانده شده

پشتیبان گیری با DropBox

DropBox Backup یکی از افزونه های پلسک است که با استفاده از میتوانید براحتی از سایت خود نسخه...

Business Manager Selling SSL Certificates

آموزش Business Manager Selling SSL Certificates Your browser does not support the video...

Business Manager Setting Up Discounts

آموزش Business Manager Setting Up Discounts Your browser does not support the video element....

selling-hosting-addons

آموزش selling-hosting-addons Your browser does not support the video element.

Adding Websites (Subdomains)

آموزش اضافه Websites (Subdomains). Your browser does not support the video element.