روژ آی تی با بیش از 17 سال سابقه درخشان

رویه حفاظت

حفظ حريم شخصی

روژ آی تی حريم شخصي و اطلاعات محرمانه شما را به جديت حفظ مي كند. در اينجا با جزييات اين مساله آشنا مي شويم.
سياست محرمانه چه چيزهايي را شامل مي شود:
اين سياست مي گويد كه با اطلاعات شخصي كه روژ آی تی دريافت مي كند، چگونه رفتار كند. اين اطلاعات مي تواند شامل سابقه استفاده از سرويس ها و خدمات روژ آی تی در گذشته نيز باشد. اطلاعات شخصي آن اطلاعاتي است كه شما را به طور شخصي معرفي مي كند. مانند نام، آدرس، آدرس پست الكترونيكي با شماره تلفن و نظاير اينها که به طور عمومي در دسترس ديگران نيست. اين سياست بر رفتار ساير شركت هايي كه به روژ آی تی تعلق ندارند يا در اختيار او نيستند و يا افرادي كه در استخدام روژ آی تی نبوده و توسط او مديريت نمي شوند،
حاكم نمي باشد.

 

جمع آوري و استفاده اطلاعات

    روژ آی تی اطلاعات شما را در موارد ذيل جمع آوري مي كند:
  • وقتي در روژ آی تی ثبت نام مي كنيد.
  • وقتي از سرويس ها و محصولات فروشگاههاي متصل به روژ آی تی استفاده مي كنيد.
  • وقتي صفحات روژ آی تی يا شركاي او را مشاهده مي كنيد.

روژ آی تی ممكن است اطلاعات شما را با اطلاعاتي كه از شركاي تجاري خودش يا ساير شركت ها راجع به شما به دست آورده است، مخلوط كند. وقتي شما در روژ آی تی ثبت نام مي كنيد، اطلاعاتي چون نام و آدرس پست الكترونيكي، جنسيت و كدپستي شما را سوال مي كنيم. همچنين براي برخي سرويس ها و محصولات مالي نيز ممكن است آدرس، شماره شناسايي و اطلاعاتي راجع به دارايي هاي شما را هم بپرسيم.
وقتي شما در روژ آی تی ثبت نام كرده و به سرويس هاي ما وارد شويد. شما براي ما ناشناخته نيستند. روژ آی تی اطلاعاتي راجع به تراكنش هاي شما با ما و يا برخي از شركاي تجاري ما، ثبت و جمع آوري مي كند كه معمولاً شامل اطلاعاتي راجع به استفاده شما از محصولات خدماتي مالي است كه به شما ارايه شده است.
روژ آی تی به طور اتوماتيك اطلاعات را از مرورگر شما دريافت و روي سرورهاي ما ضبط مي كند. اين اطلاعات شامل آدرس روژ آی تی و صفحاتي كه شما تقاضاي ديدن آنها را داشته ايد، مي باشد.

 

اشتراك وافشاي اطلاعات

روژ آی تی اطلاعات شخصي شما را به ديگر اشخاص يا كمپاني هاي غير معتبر نمي دهد، نمي فروشد و به اشتراك نميگذارد، مگر اين كه به منظور تامين خدمات يا محصولاتي باشد كه شما تقاضا كرده ايد، كه آن هم بر اساس اجازه شما و تحت شرايط ذيل است: اطلاعات شما را به شركاي مطمئن كه با روژ آی تی يا براي روژ آی تی كار مي كنند، تحت توافقات محرمانه اي واگذار مي كنيم. اين كمپاني ها ممكن است اطلاعات شما را براي سرويس دهي به شما استفاده كنند. ولي به هر حال اين كمپاني ها حق استفاده مستقل از اطلاعات را ندارند. ما به احضاريه ها، رأي دادگاه ها يا امور قانوني پاسخ مي دهيم و نيز براي احقاق قانوني خودمان يا دفاع از ادعاهاي حقوقي اقدام مي نماييم. ما معتقديم كه لازم است اطلاعات به اشتراك گذاشته شوند، تا بتوان در مقابل فعاليت هاي غير قانوني، كلاهبرداريها، موقعيت هاي بالقوه، تهديدهاي جانبي افراد، نقض شرايط روژ آی تی و يا هر مورد پيش بيني شده توسط قانون اقدامات بازجويي، پيشگيري و عملي را انجام داد. در صورتي كه روژ آی تی به شركت ديگري واگذار شود يا در آن ادغام شود، ما اطلاعات شما را به آن شركت منتقل خواهيم كرد. البته در اين حالت روژ آی تی قبلاً به شما اعلام مي كند.

بازگشت به بالا