سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

Free
bulletفضا: 20MB هاست رایگان
bulletپهنای باند: ماهیانه 500MB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet پشتیبانی از تمام نسخه های PHP
bullet بانک اطلاعاتی
bulletتعداد ایمیل: 1
bullet OutLook/POP3/IMAP
bulletارسال در ساعت: 10
bullet FTP
bullet ساب دامین
bullet پارک دامین
bullet AddonDomain
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 512MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 50%
0 تومان سالانه
Basic
bullet فضا: 60MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 20GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 768MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان IR
33,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
60,500 تومان دوساله (دامین رایگان)
82,500 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Starter
bullet فضا: 100MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 20GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 768MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان IR
33,000 تومان شش ماهه
55,000 تومان سالانه
99,000 تومان دوساله
137,500 تومان سه ساله
Advanced
bullet فضا: 250MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 40GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان IR
44,000 تومان شش ماهه
77,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
137,500 تومان دوساله (دامین رایگان)
192,500 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Premium
bullet فضا: 500MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 100GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان IR
60,500 تومان شش ماهه
104,500 تومان سالانه (دامین رایگان)
187,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
264,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Maxima
bullet فضا: 1000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 200GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 45
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 2Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان COM
61,000 تومان سه ماهه
105,000 تومان شش ماهه
193,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
347,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
490,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Proxima
bullet فضا: 2000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 200GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 60
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 2Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1536MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان COM
33,000 تومان ماهانه
83,000 تومان سه ماهه
154,000 تومان شش ماهه
278,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
495,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
715,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Omega
bullet فضا: 3000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 300GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 75
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 3Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1536MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان COM
44,000 تومان ماهانه
116,000 تومان سه ماهه
226,000 تومان شش ماهه
413,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
743,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
1,045,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Delta
bullet فضا: 5000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 500GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 90
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 5Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 2048MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان COM
55,000 تومان ماهانه
149,000 تومان سه ماهه
286,000 تومان شش ماهه
523,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
941,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
1,320,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Kappa
میزبانی سایت در 2 سرور همزمان (Redundant Failover Ability)
10 گیگابایت فضای میزبانی
100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ایمیل نامحدود
پشتیبانی از ساب دامین و دیتابیس
امکان اتصال دامین از طریق Addon Domain و Park Domain
101,000 تومان ماهانه
282,000 تومان سه ماهه
517,000 تومان شش ماهه
941,000 تومان سالانه
1,623,000 تومان دوساله
3,025,000 تومان سه ساله