یافتن کالاها و سرویسها

هاست استاندارد cPanel - Basic
bullet فضا: 60MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 6GB
bulletنوع هارد: SSD NMVe سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet SSL رایگان
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 768MB
bulletRAM مجازی: 1536MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
69,000تومان سالانه
هاست استاندارد cPanel - Starter
bullet فضا: 100MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 10GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet SSL رایگان
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletRAM مجازی: 1536MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
99,000تومان سالانه
هاست استاندارد cPanel - Advanced
bullet فضا: 250MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 40GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet SSL رایگان
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 40
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletRAM مجازی: 1536MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
149,000تومان سالانه
هاست استاندارد cPanel - Premium
bullet فضا: 500MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 50GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet SSL رایگان
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletRAM مجازی: 1536MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
199,000تومان سالانه
هاست حرفه ای cPanel - Maxima
bullet فضا: 1000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 120GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet SSL رایگان
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 40
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletRAM مجازی: 2048MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
249,000تومان سالانه
هاست حرفه ای cPanel - Proxima
bullet فضا: 2000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 200GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet SSL رایگان
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 50
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 2Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1280MB
bulletRAM مجازی: 2304MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
399,000تومان سالانه
هاست حرفه ای cPanel - Omega
bullet فضا: 3000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 300GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet SSL رایگان
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 50
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 2Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1280MB
bulletRAM مجازی: 2304MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
499,000تومان سالانه
هاست حرفه ای cPanel - Delta
bullet فضا: 5000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 500GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet SSL رایگان
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 60
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 3Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1536MB
bulletRAM مجازی: 2560MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
649,000تومان سالانه