سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

Free
bulletفضا: 20MB هاست رایگان
bulletپهنای باند: ماهیانه 500MB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet پشتیبانی از تمام نسخه های PHP
bullet بانک اطلاعاتی
bulletتعداد ایمیل: 1
bullet OutLook/POP3/IMAP
bulletارسال در ساعت: 10
bullet FTP
bullet ساب دامین
bullet پارک دامین
bullet AddonDomain
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 512MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 50%
0 تومان سالانه
Basic
bullet فضا: 60MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 20GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 768MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان IR
30,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
55,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
75,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Starter
bullet فضا: 100MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 20GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 768MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان IR
30,000 تومان شش ماهه
50,000 تومان سالانه
90,000 تومان دوساله
125,000 تومان سه ساله
Advanced
bullet فضا: 250MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 40GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 75%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان IR
40,000 تومان شش ماهه
70,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
125,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
175,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Premium
bullet فضا: 500MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 100GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 30
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 1Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان IR
55,000 تومان شش ماهه
95,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
170,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
240,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Maxima
bullet فضا: 1000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 200GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 45
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 2Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1024MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان COM
55,000 تومان سه ماهه
95,000 تومان شش ماهه
175,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
315,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
445,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Proxima
bullet فضا: 2000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 200GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 60
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 2Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1536MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان COM
30,000 تومان ماهانه
75,000 تومان سه ماهه
140,000 تومان شش ماهه
255,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
450,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
650,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Omega
bullet فضا: 3000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 300GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 75
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 3Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 1536MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان COM
40,000 تومان ماهانه
105,000 تومان سه ماهه
205,000 تومان شش ماهه
375,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
675,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
950,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)
Delta
bullet فضا: 5000MB
bulletپهنای باند: ماهیانه 500GB
bulletنوع هارد: SSD سری دیتاسنتر
bulletسیستم عامل: کلود لینوکس
bulletوب سرور: لایت اسپید
bullet PHP: تمام نسخه ها
bullet دیتابیس: نامحدود
bullet ایمیل: نامحدود
bulletارسال در ساعت: 90
bullet OutLook/POP3/IMAP
bullet FTP: نامحدود
bullet ساب دامین: نامحدود
bullet پارک دامین: نامحدود
bulletافزونه دامین: 5Addon
bulletکنترل پنل: cPanel
bulletRAM اختصاصی: 2048MB
bulletمیزان استفاده از پردازنده: 100%
bulletدارای قابلیت: Redundant Failover Ability
bullet ثبت دامنه رایگان COM
50,000 تومان ماهانه
135,000 تومان سه ماهه
260,000 تومان شش ماهه
475,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
855,000 تومان دوساله (دامین رایگان)
1,200,000 تومان سه ساله (دامین رایگان)