هاست اشتراکی سی پنل Basic
 • 250MB

  فضا

 • ماهیانه 25GB
  پهنای باند
 • SSD سری دیتاسنتر
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 30
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 1GB
  RAM اختصاصی
 • 1GB
  RAM مجازی
 • 1 هسته
  پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست اشتراکی سی پنل Starter
 • 1000MB

  فضا

 • ماهیانه 50GB
  پهنای باند
 • SSD سری دیتاسنتر
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • ‌OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 30
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 1GB
  RAM اختصاصی
 • 1GB
  RAM مجازی
 • 1 هسته
  پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست اشتراکی سی پنل Advanced
 • 3000MB

  فضا

 • ماهیانه 80GB
  پهنای باند
 • SSD سری دیتاسنتر
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 50
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 2Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 1GB
  RAM اختصاصی
 • 2GB
  RAM مجازی
 • 1 هسته
  پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست اشتراکی سی پنل Premium
 • 5000MB

  فضا

 • ماهیانه 100GB
  پهنای باند
 • SSD سری دیتاسنتر
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 50
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 3Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • 2GB
  RAM اختصاصی
 • 2GB
  RAM مجازی
 • 2 هسته
  پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت