هاست اختصاصی CIP - Maxima
 • مناسب برای 5000~

  بازدید

 • 1000MB
  فضا
 • 100GB
  پهنای باند
 • NVMe Gen3 x4 SSD
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 60
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • سرویس بک آپ حرفه ای
  جت بک آپ
 • 1.5GB
  RAM اختصاصی
 • 1.5
  RAM مجازی
 • 1 هسته
  پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست اختصاصی CIP - Proxima
 • مناسب برای 5000~

  بازدید

 • 2000MB
  فضا
 • 200GB
  پهنای باند
 • NVMe Gen3 x4 SSD
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 60
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • سرویس بک آپ حرفه ای
  جت بک آپ
 • 2GB
  RAM اختصاصی
 • 2GB
  RAM مجازی
 • 2 هسته
  پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست اختصاصی CIP - Omega
 • مناسب برای 10000~

  بازدید

 • 3000MB
  فضا
 • 300GB
  پهنای باند
 • SSD NVMe 7000MB/s
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 75
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • سرویس بک آپ حرفه ای
  جت بک آپ
 • 2GB
  RAM اختصاصی
 • 2.5GB
  RAM مجازی
 • 2 هسته
  پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت
هاست اختصاصی CIP - Delta
 • مناسب برای 15000~

  بازدید

 • 5000MB
  فضا
 • 500GB
  پهنای باند
 • SSD NVMe 7000MB/s
  نوع هارد
 • کلود لینوکس
  سیستم عامل
 • لایت اسپید
  وب سرور
 • SSL رایگان
  پشتیبانی از SNI
 • تمام نسخه ها
  PHP
 • نامحدود
  دیتابیس
 • OutLook/POP3/IMAP
  ایمیل
 • 75
  ارسال در ساعت
 • نامحدود
  FTP
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1Addon
  افزونه دامین
 • cPanel
  کنترل پنل
 • سرویس بک آپ حرفه ای
  جت بک آپ
 • 2GB
  RAM اختصاصی
 • 3GB
  RAM مجازی
 • 2 هسته
  پردازنده
 • Redundant Failover Ability

  دارای قابلیت