سرور مجازی اختصاصی اروپا NVMe


Basic
Starter
Advanced
Premium
Maxima
Basic
پردازنده
1vCPU
رم
2GB DDR4
فضای هارد
20GB SSD NVMe
پورت
1Gbps
پهنای باند
2TB
199,000تومان
ماهانه
Starter
پردازنده
2vCPU
رم
4GB DDR4
فضای هارد
40GB SSD NVMe
پورت
1Gbps
پهنای باند
5TB
249,000تومان
ماهانه
Advanced
پردازنده
2vCPU
رم
8GB DDR4
فضای هارد
80GB SSD NVMe
پورت
1Gbps
پهنای باند
10TB
399,000تومان
ماهانه
Premium
پردازنده
4vCPU
رم
16GB DDr4
فضای هارد
160GB SSD NVMe
پورت
1Gbps
پهنای باند
15TB
649,000تومان
ماهانه
Maxima
پردازنده
4vCPU
رم
32GB DDR4
فضای هارد
240GB SSD NVMe
پورت
1Gbps
پهنای باند
20TB
949,000تومان
ماهانه