سرور مجازی اروپا - SSD Skylake


Basic
Starter
Advanced
Premium
Maxima
Basic
پردازنده
1 هسته
رم
2048MB
فضای هارد
20GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
2TB
199,000تومان
ماهانه
Starter
پردازنده
2 هسته
رم
4096MB
فضای هارد
40GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
5TB
349,000تومان
ماهانه
Advanced
پردازنده
2 هسته
رم
8192MB
فضای هارد
80GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
10TB
549,000تومان
ماهانه
Premium
پردازنده
4 هسته
رم
16GB
فضای هارد
160GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
15TB
849,000تومان
ماهانه
Maxima
پردازنده
4 هسته
رم
32GB
فضای هارد
240GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
20TB
1,349,000تومان
ماهانه