یافتن کالاها و سرویسها

نمایندگی هاست لینوکس SSD - Basic
میزبانی نامحدود وب سایت
1 گیگابایت فضای میزبانی SSD NVMe Gen3 x4 سری دیتاسنتر
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
349,000تومان سالانه
نمایندگی هاست لینوکس SSD - Advanced
تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
3 گیگابایت فضای میزبانی SSD NVMe Gen3 x4 سری دیتاسنتر
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
549,000تومان سالانه
نمایندگی هاست لینوکس SSD - Premium
تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
5 گیگابایت فضای میزبانی SSD NVMe Gen3 x4 سری دیتاسنتر
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
79,000تومان ماهانه
749,000تومان سالانه
نمایندگی هاست لینوکس SSD - Gamma
تعداد وب سایت های میزبانی نامحدود
10گیگابایت فضای میزبانی SSD NVMe Gen3 x4 سری دیتاسنتر
پهنای باند ماهیانه 1000GB
ایمیل، دیتابیس، FTP و پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
129,000تومان ماهانه
1,349,000تومان سالانه