نمایندگی هاست لینوکس SSD - Basic

میزبانی نامحدود وب سایت
1 گیگابایت فضای میزبانی SSD NVMe Gen3 x4 سری دیتاسنتر
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس SSD - Advanced

تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
3 گیگابایت فضای میزبانی SSD NVMe Gen3 x4 سری دیتاسنتر
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس SSD - Premium

تعداد اکانتهای میزبانی نامحدود
5 گیگابایت فضای میزبانی SSD NVMe Gen3 x4 سری دیتاسنتر
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، FTP، ساب دامین، دیتابیس و ... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس SSD - Gamma

تعداد وب سایت های میزبانی نامحدود
10گیگابایت فضای میزبانی SSD NVMe Gen3 x4 سری دیتاسنتر
پهنای باند ماهیانه نامحدود
ایمیل، دیتابیس، FTP و پارک دامنه نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی