سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

Basic
1 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد وب سایت نامحدود
ایمیل، ساب دامین، FTP و .... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
41,800 تومان ماهانه
107,800 تومان سه ماهه
187,000 تومان شش ماهه
330,000 تومان سالانه
561,000 تومان دوساله
693,000 تومان سه ساله
Starter
2 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد وب سایت نامحدود
ایمیل، ساب دامین، FTP و .... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
63,800 تومان ماهانه
162,800 تومان سه ماهه
283,800 تومان شش ماهه
495,000 تومان سالانه
836,000 تومان دوساله
1,034,000 تومان سه ساله
Advanced
3 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد وب سایت نامحدود
ایمیل، ساب دامین، FTP و .... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
74,800 تومان ماهانه
195,800 تومان سه ماهه
349,800 تومان شش ماهه
605,000 تومان سالانه
1,023,000 تومان دوساله
1,265,000 تومان سه ساله
Premium
5 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد وب سایت نامحدود
ایمیل، ساب دامین، FTP و .... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
99,000 تومان ماهانه
264,000 تومان سه ماهه
473,000 تومان شش ماهه
825,000 تومان سالانه
1,397,000 تومان دوساله
1,727,000 تومان سه ساله
Maxima
10 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد وب سایت نامحدود
ایمیل، ساب دامین، FTP و .... نامحدود
کنترل پنل مدیریت وب سایت
DNS اختصاصی
121,000 تومان ماهانه
319,000 تومان سه ماهه
561,000 تومان شش ماهه
990,000 تومان سالانه
1,683,000 تومان دوساله
2,079,000 تومان سه ساله