سبد خرید

سرور مجازی اختصاصی سری SSD

(انتخاب دسته بندی دیگر)

SSD-VDS 1024
SSD-VDS 2048
SSD-VDS 3072
SSD-VDS 4096
SSD-VDS 5120
SSD-VDS 6144
SSD-VDS 8192
SSD-VDS 1024
پردازنده
1 هسته
رم
1024MB
هارد SSD
25GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
500GB
شروع از
67,500 تومان
ماهانه
SSD-VDS 2048
پردازنده
2 هسته
رم
2048MB
هارد SSD
50GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
1TB
شروع از
81,000 تومان
ماهانه
SSD-VDS 3072
پردازنده
3 هسته
حافظه
3072MB
هارد SSD
80GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
2TB
شروع از
108,000 تومان
ماهانه
SSD-VDS 4096
پردازنده
4 هسته
حافظه
4096MB
هارد SSD
100GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
4TB
شروع از
157,000 تومان
ماهانه
SSD-VDS 5120
پردازنده
5 هسته
حافظه
5120MB
هارد SSD
130GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
5TB
شروع از
202,000 تومان
ماهانه
SSD-VDS 6144
پردازنده
6 هسته
حافظه
6144MB
هارد SSD
150GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
6TB
شروع از
247,000 تومان
ماهانه
SSD-VDS 8192
پردازنده
8 هسته
حافظه
8192MB
هارد SSD
200GB
پورت
1Gbps
پهنای باند
8TB
شروع از
292,000 تومان
ماهانه