ناحیه کاربری


ساختن شناسه کاربری ایرنیکپر کردن فیلد‌هایی که با ستاره (*) مشخص شده‌اند، اجباری می‌باشد.

نوع شناسه:

  • خواهشمند است اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را دقیق و مطابق با اطلاعات مثبِت وارد نمایید.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر، ضوابط و شرایط شناسهٔ ایرنیک را پیش از پرکردن اطلاعات مطالعه نمایید.

نام شخص و سازمان (لاتین)

ایمیل:*
مثال: exampl@example.com
نام:*
مثال: AliReza
نام خانوادگی:*
مثال: Mohammadi
سازمان:
مثال: Iran Example Co.

اطلاعات احراز هویت*

  • تکمیل شمارهٔ ملی یا گذرنامه به تنهایی کافی است و ارایهٔ هر دو این اطلاعات ضروری نیست. توجه داشته باشید در صورت ارایهٔ شمارهٔ گذرنامه پر کردن کلیهٔ اطلاعات خواسته شده در مورد آن ضروری است.
  • این اطلاعات نزد ایرنیک به صورت محرمانه جهت احراز هویت نگهداری خواهد شد.

کد ملی (ایران):
مثال: 123-456789-0
گذرنامه: کشور:
شماره:
مثال: H123456
صادرکننده:
مثال: Naja Passport Office

نشانی پستی

  • نشانی ارایه شده توسط متقاضی دریافت شناسه کاربری باید صحیح و منطبق با واقع باشد.
  • توجه کنید که در موارد لازم، مطابقِ شرایط و ضوابط ثبت‌نام دامنه، هرگونه مکاتبه با صاحب امتیاز نام دامنه به نشانیِ وی که در شناسه کاربری خود ارایه نموده صورت خواهد گرفت و عواقب ناشی از عدم اطلاع یافتن صاحب امتیاز نام دامنه از اقدامات و تصمیمات مرکز و یا اقدامات اشخاص ثالث، به دلیل عدم ارائه نشانی صحیح بر عهده خود شخص می‌باشد.
  • ارائهٔ صندوق پستی به عنوان نشانی پستی قابل قبول نمی‌باشد.

کشور:*
استان/ایالت:*
مثال: Tehran
شهر:*
مثال: Tehran
نشانی:*
مثال: No. 5, Example Sq., Sample St.
کد پستی:*
مثال: 12345
مثال: 12345-67890
تلفن:*
مثال: +98 21 1234 5678
نمابر:
مثال: +98 21 1234 5678