دفتر جدید در قلب سیلیکون ولی سوئد

دفتر جدید روژ آی‌‌سی تی در قلب سیلیکون ولی سوئد افتتاح شد! ما با افتخار اعلام می‌کنیم که دفتر جدید روژ آی‌‌سی تی با افتتاح در مکانی بسیار استراتژیک در کنار دانشگاه KTH و در مجاورت ...


ادامه مطلب