رفع خرابی تلفن

سلام

خوسبختانه بعد از 4 روز پیگیری امروز ساعت 11 صبح تلفن ها درست شد.
22867795 - 22890576با تشکر