مقالات

 Adding Websites (Domains)

آموزش اضافه کردن Websites (Domains). Your browser does not support the video element.

 Adding Websites (Subdomains)

آموزش اضافه Websites (Subdomains). Your browser does not support the video element.

 Business Manager Accepting Online Payments

آموزش Business Manager Accepting Online Payments Your browser does not support the video...

 Business Manager Overview of the Ordering Process

آموزش Business Manager Overview of the Ordering Process Your browser does not support the...

 Business Manager Selling Domain Names

آموزش Business Manager Selling Domain Names Your browser does not support the video element....

 Business Manager Selling SSL Certificates

آموزش Business Manager Selling SSL Certificates Your browser does not support the video...

 Business Manager Selling SSL Certificates as Add-ons to Hosting Plans

آموزش Business Manager Selling SSL Certificates as Add-ons to Hosting Plans Your browser...

 Business Manager Setting Up Discounts

آموزش Business Manager Setting Up Discounts Your browser does not support the video element....

 Business Manager Setting Up Discounts2

آموزش Business Manager Setting Up Discounts2 Your browser does not support the video...

 Changing Password for a Mail Account

آموزش Changing Password for a Mail Account Your browser does not support the video element.

 Changing Subscription Password

آموزش Changing Subscription Password Your browser does not support the video element.

 Changing the Panel Password

آموزش Changing the Panel Password Your browser does not support the video element.

 FTP Accounts

آموزش FTP Accounts Your browser does not support the video element.

 File Manager

آموزش File Manager Your browser does not support the video element.

 Mail Auto-Replies

آموزش Mail Auto-Replies Your browser does not support the video element.

 Mail Forwarders

آموزش Mail Forwarders Your browser does not support the video element.

 Migrating Data to Parallels Panel from Windows-based Platforms

آموزش Migrating Data to Parallels Panel from Windows-based Platforms Your browser does not...

 Protecting Site Content from Direct Linking (Hotlinking

آموزش Protecting Site Content from Direct Linking (Hotlinking Your browser does not support...

 Setting Up Mailing Lists

آموزش Setting Up Mailing Lists Your browser does not support the video element.

 Updating Contact Info

آموزش Updating Contact Info Your browser does not support the video element.

 Web Presence Builder

آموزش Web Presence Builder Your browser does not support the video element.

 mail-accounts

آموزش mail-accounts Your browser does not support the video element.

 selling-hosting-addons

آموزش selling-hosting-addons Your browser does not support the video element.

 اضافه کردن Website Forwarders

آموزش اضافه کردن Website Forwarders. Your browser does not support the video element.

 اضافه کردن نام دامنه

آموزش اضافه کردن نام دامنه. Your browser does not support the video element.

 فیلتر هرزنامه و آنتی ویروس

برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

 پشتیبان گیری با DropBox

DropBox Backup یکی از افزونه های پلسک است که با استفاده از میتوانید براحتی از سایت خود نسخه...

 چگونه یک وبلاگ به سایت اضافه کنیم؟

آموزش اضافه کردن وبلاگ به سایت. Your browser does not support the video element.