مشاهده مقالات برچسب زده شده 'centos network manager'

 چگونه Network Manager را در سنت اوس 7 غیر فعال کنیم

در این مقاله نحوه غیرفعال کردن سرویس Network Manager توضیح داده شده است. سرویس Network Manager...