روژ آی تی با بیش از 15 سال سابقه درخشان

قوانین ثبت دامین‌های ir.

قوانين ثبت دامین ir.

حداقل طول دامین 3 حرف و حداکثر 63 حرف می باشد. تنها استفاده از حروف انگليسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد. در صورت تمايل به ثبت نام دامین ها با مفهوم مذهبی مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نياز است ثبت دامین هايي که تداعی کننده فعاليت های غيرقانونی و اعمال مغاير با قوانين به کلی ممنوع می باشد. ثبت دامین با نام پسوند های عمومی مانند : aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name, net, org ,pro ممنوع می باشد ثبت دامین با نام های مرتبط با اينترنت ممنوع می باشد. ثبت دامین با نامهای ايران، اسامی استانها، شهرستان ها و شهرها و کد آنها ممنوع می باشد. ثبت دامین با اسامی ملی مانند نام مشاهير، اماکن عمومی و وقايع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز می باشد. ارائه آدرس دقيق پستی و کد پستی 10 رقمی جهت ثبت دامین الزامی می باشد.

قوانين ثبت دامین co.ir.

کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص شرکتهای تجاری ثبت شده بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی می باشد.

قوانين ثبت دامین net.ir.

کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد.

قوانين ثبت دامین org.ir.

کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص شرکتهای غير انتفاعی، انجمن های علمی، موسسات بين المللی ثبت شده و ... بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد.

قوانين ثبت دامین ac.ir.

کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می باشد.

قوانين ثبت دامین sch.ir.

کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص مدارس، موسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.

قوانين ثبت دامین gov.ir.

کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص بخش های اجرايي موسسات و وزارتخانه های جمهوری اسلامی بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.

قوانين ثبت دامین id.ir.

کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص اشخاص حقيقی تابع کشور ايران بوده و ارائه تصوير شناسنامه متقاضی الزامی می باشد.

چرخه حیات دامین IR:


نمودار فوق چرخه حیات دامین های IR را طبق قوانین پژوهشگاه دانشهای بنیادی نشان می دهد.

آزاد (Available): در این دوره دامین برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامین آنرا به نام خود ثبت نمود.
فعال (Active): در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامین اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامین نمی تواند بیش از 5 سال از تاریخ جاری باشد.
منقضی (Expired): در صورتی که در دوره Active دامین، دامین تمدید نشود. در این دوره 30 روزه دامین غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره 30 روزه مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامین را مجددا تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند.
دوره قفل (Lock): در این دوره 30 روزه مالک دامین می تواند با پرداخت 120.000 ریال جریمه دامین را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

بازگشت به بالا